kazetovy44
kazetovy3
kazetovy55
kazetovy69
klinicky-vyznam5
Biomerica_COVID19test_Prehlad_trhu1

Rychlotest biomerica COVID-19 IgG/IgM – KAZETOVÝ 50 ks

14 700 Kč s DPH
Rychlotest Biomerica COVID-19 IgG / IgM je kvalitativní rychlý imunotest pro detekci protilátek IgG a IgM na SARS-CoV-2 ve vzorcích plné krve, séra nebo plazmy.

Výhradně pro profesionální použití.
Dostupnost: 7-10 dní
Charakteristika
 • Cena za kus 12,60 €
 • Senzitivita 100%, specificita 100%
 • Výsledek už do 10 minut, díky čemuž je možné testovat velký počet lidí
 • Provedení testu na kazetě
 • 1. nejspolehlivější test z 62 vybraných testů na SARS-CoV-2
 • Test vykonatelný kdekoliv (na pracovištích, ve školách, v ordinacích, na letištích, na záchytných místech v areálech podniků nebo nemocnic)
Kategorie: COVID-19

TEST JE URČENÝ NA JEDNO POUŽITÍ A POUZE PROFESIONÁLNÍ IN VITRO DIAGNOSTIKU.

Před použitím testu si pečlivě přečtěte příbalový leták. Nedodržení pokynů může vést k nepřesným výsledkům testu.

Vzorek reaguje s konjugátem zlata spojeným se SARS-CoV-2, pak s anti-lidským IgM a / nebo anti-lidským IgG v oblasti testovací linie, jestliže vzorek obsahuje protilátky cílené proti SARS-CoV-2.

Se vzorky by se mělo zacházet jako se schopnými přenášet onemocnění, proto používejte vhodné ochranné prostředky (např. Plášť, rukavice, roušku a ochrana očí) při odběru, manipulaci, skladování a likvidaci vzorků pacientů a použitého obsahu souprav. Dodržujte bezpečnostní opatření a postupujte podle pokynů úrovně biologické bezpečnosti 2 nebo vyšších.

Správné skladování a přeprava vzorků jsou rozhodující pro provedení tohoto testu.

Video manuál: https://youtu.be/FkhnPWCgCgw

CITLIVOST A SPECIFICITA

Výsledky prokazují vysokou citlivost a specificitu:

 • Relativní citlivost: 100% (95% CI *: 83,16% až 100,00%)
 • Relativní specificita: 100,0% (95% CI *: 83,45% až 100,00%)
 • Přesnost: 96,0% (95% CI *: 87,98% až 99,11%)

*Interval spolehlivosti

 • OBSAH BALENÍ:
 • • Testovací zařízení (kazeta)
 • • Testovací pufr (tlumivý roztok)
 • • Kapiláry
 • • Návod k použití

 • ISO 13485:2016
 • Certificat No 33143 rev.2

0 Hodnocení pro produkt Rychlotest biomerica COVID-19 IgG/IgM – KAZETOVÝ 50 ks

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.